2021-05-22 07:30:44

Terenska nastava

       U sklopu terenske nastave tehničke kulture učenici 8.r. PŠ Tounj posjetili su kamenolom Rudar d.o.o. U kamenolomu nas je dočekala voditeljica Gordana Neralić koja nam je detaljno opisala i pokazala cijeli proces dobivanja raznih granulacija kamena te proces dobivanja asfalta. Zahvaljujemo se tvrtci Rudar d.o.o. što su nas ugodno dočekali i educirali o tehnološkom procesu rada tvrtke. Učenici su uživali zajedno sa učiteljem tehničke kulture Mirom Rahanom što je vidljivo i iz slika u privitku.

 


Osnovna škola Josipdol