2017-02-08 11:08:59

Opis maske

 Ja sam kauboj Roko. Dolazim iz Teksasa.Imam smeđu kosu, zelene oči i blijede obraze. Imam smeđo- bijeli kostim. Ja sam veseli kauboj. Veselim se jahati na svom konju. A najviše se veselim svojoj farmi.

                                                                                                    Roko Mihaljević, 2. r.


Osnovna škola Josipdol