preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Josipdol"

ŠKOLSKI ODBOR

Iz Statuta Osnovne škole "Josipdol" Josipdol:

OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA

Članak 60.

Školom upravlja školski odbor.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima, Školski odbor:

 1. imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
 2. razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta
 3. donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole
 4. donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
 5. donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole
 6. donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo izvršavanje
 7. donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
 8. daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 9. na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost
 10. odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 11. na temelju Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine te o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine
 12. uz suglasnost osnivača odlučuje: o
  • promjeni djelatnosti Škole,
  • stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine
  • raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača
  • promjeni naziva i sjedišta Škole
  • o statusnim promjenama škole
 13. daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u školi
 14. bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
 15. u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom, podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
 16. razmatra rezultate obrazovnog rada
 17. obavještava osnivača, putem Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje, o podnesenom zahtjevu za zaštitu prava i donesenoj odluci u vezi s istim
 18. obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole. 

Facebook škole
Lista linkova je prazna
INFORMATIKA

 

         

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
CMS za škole logo
Osnovna škola "Josipdol" / Karlovačka 17, HR-47303 Josipdol / www.os-josipdol.skole.hr / ured@os-josipdol.skole.hr
preskoči na navigaciju